GWARANCJA I REKLAMACJE

Wszystkie towary sprzedawane przez AUTO-TOP posiadają gwarancję producenta lub importera.

  1. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad tylko wtedy, gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela - po uiszczeniu opłaty.
  2. W przypadku reklamacji towaru którego usterka wystąpiła w trakcie eksploatacji termin rozpatrywania wynosi 14 dni roboczych od chwili otrzymania towaru przez nas. Jeżeli wystąpi konieczność wysłania reklamowanej części w celu ekspertyzy do jej producenta, może to wydłużyć okres rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego do 28 dni roboczych o czym reklamujący zostanie poinformowany drogą mailową i/lub pisemnie na adres wskazany w protokole reklamacyjnym.
  3. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

*****************************************************************************************************

Zwroty zakupionych towarów:

W przypadku podjęcia przez kupującego decyzji o zwrocie towaru powinien on zostać odesłany w terminie do 14 dni od chwili otrzymania przesyłki. Odesłanie przesyłki następuje na koszt kupującego. Na paczce proszę wyraźnie zaznaczyć "ZWROT".Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Zwrot jest możliwy jedynie w przypadku towarów nie montowanych, nie noszących śladów używania, zapakowanych w orginalne opakowania oraz z dowodem zakupu.

Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.

Zwrotowi nie podlegają części sprowadzane na indywidualne zamówienie.